Als jij en je partner tot de conclusie komen dat jullie relatie geen toekomst meer heeft is het beter om te scheiden. Zelfs als beide partners het daarover eens zijn kan dit toch een pijnlijke beslissing zijn, waarbij veel emoties vrijkomen. Tijdens die emotionele periode zal de scheiding werkelijk in gang worden gezet. Om alle praktische zaken netjes af te handelen en een gang naar de rechtbank te vermijden kun je een scheidingsmediator inschakelen. Dat is iemand met de juridische kennis heeft om je scheiding zo te regelen dat alle partijen daarmee akkoord kunnen gaan.

Rechtsgeldige documenten

Het is bij een scheiding belangrijk om alle afspraken die jij en je voormalige partner maken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Dat bevat onder andere omschrijvingen van de financiële regelingen die getroffen worden en de praktische afspraken die worden gemaakt. Een onderwerp dat aan de orde moet komen is de wijze waarop met een koophuis wordt omgegaan. Kan één van beide partners daar blijven wonen? Zo nee, hoe wordt de verkoop dan geregeld? Een ander probleem dat soms moet worden opgelost is de manier waarop beide partners in de toekomst verder willen als er een gezamenlijke onderneming is.

Neutraal

Als je voor de begeleiding van een scheiding de professionals van Scheiden Zonder Zorgen inschakelt krijg je hulp van juridische specialisten, die een neutrale positie innemen. Daardoor ben je ervan verzekerd dat de afspraken in ieders belang worden opgesteld. Naast goede financiële afspraken moet er ook een ouderschapsplan worden gemaakt. Dat is een wettelijke verplichting als je samen kinderen hebt. In de praktijk is de ervaring dat het inschakelen van een scheidingsmediator voor alle partijen minder traumatisch is dan wanneer de scheiding voor de rechtbank moet worden uitgevochten. Dat komt doordat een scheidingsmediator zich focust op de toekomst.

Leave a comment